Driver pro inteligentní simulaci přítomnosti systémem Control4

Driver pro inteligentní simulaci přítomnosti systémem Control4

Control4 uvolnilo pro okamžité použití bezplatný driver ‚Mockupancy‘ pro věrnou simulaci přítomnosti v domě inteligentním řízením světel a žaluzií.

Hlavní účel tohoto driveru je poskytnout instalačním firmám rychlý a jednoduchý způsob, jak zajistit zákazníkům realistickou simulaci přítomnosti po dobu pobytu mimo domov.
Driver tohoho dosahuje pomocí automatického pořízení záznamu aktivity světel a žaluzií po dobu sedmi dní, jsou li- obyvatelé mimo domov, přehrává tento záznam.

Charakteristiky:

  • minimální náročnost na zprovoznění
  • vysoce realistická simulace přítomnosti
  • komplexní prostředky simulace přítomnosti – světla, žaluzie ,volitelně A/V technika
  • bezplatný driver

Nastavení driveru je velmi jednoduché. Instalační firma vybere ze seznamu zařízení, která světla a žaluzie mají být zahrnuty do činnosti driveru. Po aktivaci záznamu driver zanamená každých 15 minut stav světel a žaluzií, a po aktivaci přehrávání je záznam přehráván. Činnost světel a žaluzií je pro zvýšení věrnosti simulace znáhodněna v rámci 15minutových úseků .
Volitelně je možno při přehrávání/simulaci nastavit sníženou intenzitu svitu světel pro dosažení úspory energie.

Záznam a přehrávání je možno aktivovat následujcími způsoby:

  • přímá aktivace záznamu a přehrávání zvolenými tlačítky.
  • aktivace záznamu a přehrávání libovolnou událostí Programmingu (dálkově,SMS, kalendář…)
  • připojením na driver zabezpečovacího systému, záznam se zahájí při vypnutí zabezpečovacího systému, a přehrávání se zapne při zapnutí střežení zabezpečovacím systémem

Volitelně lze driverem pro úplnou dokonalost simulace přítomnosti aktivovat i spotřební elektroniku. Zapnutím televize a volbou aktivního kanálu se i prázdný dům bude jevit živý.

Driver je k dispozici bezplatně v konfiguračním SW ComposerPro v sekci ‚others‘ – ‚Control4‘ pod názvem ‚Mockupancy‘.

Předchozí článekDalší článek